Вашето място на Wall St.

English

Първото Име в Инвестициите!

Новини от Варчев Брокерс

Статии

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Лихвени проценти

Лихвени проценти по държави

Държава Лихва Последна промяна Следващо заседание
Australia 3.00%  03.12.2012 (3.25%) 05.03.2013
Canada 1.00% 08.09.2010 (0.75%) 06.03.2013
EU 0.75% 05.07.2012 (1.00%) 07.03.2013
United Kingdom 0.5% 05.03.2009 (1.00%) 07.03.2013
Japan 0.10% 19.12.2008 (0.30%) 14.02.2013
New Zealand 2.5% 09.03.2011 (3.00%) 13.03.2013
Switzerland 0.00% 03.08.2011 (0.25%) 14.03.2013
USA 0.25% 16.12.2008 (1.00%) 20.03.2013
USA Federal Funds

Основна процентна ставка по overnight депозитите в САЩ, по която банките разменят намиращите се по сметките на Федералния резерв на САЩ свободни средства помежду си. Федералният резерв контролира нивото на процентните ставки с помощта на операции с държавни ценни книжа.

UK Repo rate

Основен лихвен процент за Великобритания. Определя лихвата, която Английската Банка използва при отпускане на кредити, обезпечени с ценни книжа.

EU(12) Refinancing tender

Основна процентна ставка Еврозоната. Определя се от минималната лихвена ставка за рефинансиране от Европейската Централна Банка.

Japan Overnight call rate target

Основна процентна ставка за Япония. Прилага се от Японската банка при краткосрочните депозити и се контролира от банката чрез операции с държавни ценни книжа.

Switzerland 3 month LIBOR range

Диапазон на тримесечните процентни ставки LIBOR за швейцарския франк. Контролира се от Националната банка на Швейцария и се поддържа в границите от 1.00%

Canada Overnight rate target

Целева процентна ставка по overnigth. Oпределя се от Канадската Банка за пазара на краткосрочни депозити. Целевата процентна ставка по overnight е основен лихвен процент за страната. Канадската банка контролира процентните ставки на финансовите пазари с диапазон от 0.50%.

Australia

Overnight Процентна ставка за австралийския долар, която се прилага от финансовите институции при заемане на средства или ползване на кредити. Австралийската банка калкулира тази лихвена ставка всеки ден, като този процес води началото си от юни 1998 г.

New Zealand Official cash rate

Официална процентна ставка на Новозеландската банка, използвана за регулиране на краткосрочните процентни ставки на паричния пазар.

Професионални курсове

ACTIVE TRADER

Продължителност на курса 6 часа в 2 последователни дни

PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 15 часа в 5 последователни дни

FULL PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 30 часа в 10 работни дни

Семинари

Безплатни презентации на предлаганите от „Варчев Финанс” продукти, демонстрации на платформите, тематични лекции.

Бързи линкове