Вашето място на Wall St.

English

Вашето Място на Wall Street!

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Новини

20.07.2016

Промяна в Тарифата на Варчев Финанс ЕООД ot 12.07.2016 г.

Промяна в Тарифата на Варчев Финанс ЕООД за търговия с финансови инструменти търгувани на БФБ София АД и Международните фондови пазари , приета с протокол на едноличния собственик на капитала от дата 12.07.2016

Професионални курсове

ACTIVE TRADER

Продължителност на курса 6 часа в 2 последователни дни

PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 15 часа в 5 последователни дни

FULL PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 30 часа в 10 работни дни

Семинари

Безплатни презентации на предлаганите от „Варчев Финанс” продукти, демонстрации на платформите, тематични лекции.

Бързи линкове